top of page
מתוקנת ומכווצת.jpg

הבית עם הפרצופים

הדיירת ביקשה להפוך את החלל לכזה המתכתב עם אופיה האומנותי של שכונת פלורנטין אך באותה נשימה מזמין וחמים עם נגיעות אוריינטליות.
מוטות התמיכה, זכר למחסן שהיה כאן לפני הסבתו לחלל מגורים, נכרכו בצמחיה מלאכותית.
ציירתי ציור קיר אשר מותח את המבט למעלה ועל ידי כך נותן תוקף לתקרות הגבוהות.
כמו כן נבחר שטיח פרסי גדול להגדרת החלל והפיכתו למזמין.
וכמובן אין כמו שימוש בטקסטיל להשלמת המראה החמים, כריות מבד עבה וערסל יחיד.

bottom of page